Back to Top Anasayfa

Askeri ve Polis Okulları

Askeri Okullara Başvuru | Askeri Harp Okulları | Astsubay Meslek Yüksekokulları

Aşağıdaki ilgili başlıklara tıklayarak konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KARA, DENİZ VE HAVA HARP OKULLARI GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ve sakıncalı halleri bulunmamak,
 3. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
 4. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
 5. 2014 Yılı Yükseköğretime Geçiş (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) katılmış ve tespit edilecek taban puanı almış olmak,
 6. Herhangi bir mesleğe yönelik olmayan ve ÖSYS Kılavuzunda yer alan okul türlerinden:
  1. 11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler)
  2. 11058 Fen Lisesi
  3. 11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler)
  4. 11106 Lise, Özel Lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
  5. 11066 Özel Fen Lisesi
  6. 11025 Özel Lise
  7. 11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise
  8. 30028 Lise Programı
  9. 30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı)
  10. 50027 Anadolu Öğretmen Lisesi,
  11. 50019 Öğretmen Lisesi,
  12. 11122 Sosyal Bilimler Lisesi mezun olmak,
 7. En fazla 20 yaşında olmak (1994 ve sonrası doğumlu) (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır.)
 8. 2014 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2013 yılında mezun olmak.
 9. Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının % 90'ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve % 5 kontenjanına giren adaylar Harp Okullarına girmeye hak kazanacaktır.
 10. 27 Eylül 2001 tarihli Harp Okulları Yönetmeliğinin 44'üncü maddesinde düzenlenmiş olan "Harp Okulları Giriş Koşullarını taşımak
 11. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 12. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
 13. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),
 14. Harp Okulları için yapılacak olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
 15. Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
 16. Öğreniminin herhangi bir safhasında meslek veya mesleğe yönelik okullarda okumamış olmak gerekmektedir.
 17. Harp Okulları seçim aşamasına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yüksek öğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.
 18. Birden fazla Harp Okuluna başvurmak isteyen adayların, belirtilen İnternet adreslerine girerek her bir okul için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir.

KARA HARP OKULUNA BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

Başvuru Tarihi: 25 Mart-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr İnternet adresine girerek ön kayıt başvurusu yapmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden başvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılmayacaktır.

Başvuru ve diğer işlemler için internet adresi: www.kho.edu.tr - www.kkk.tsk.tr
Tel: 0312 417 51 90-96(7 hat)

Başvuru için YGS puan türleri: Başvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olan puan esas alınarak sıralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak "Seçim Aşamaları Çağrı Puanı" veya "Baraj Puan" belirlenecektir.

İkinci Seçim Aşamasına Çağrılma: : Belirlenen puan ve bu puandan daha yüksek alan adayların İkinci Seçim Aşaması Sınavlarına (Ön Sağlık Muayenesi, Bedenî Yeterlilik Sınavı, Mülakat) çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri www.kho.edu.tr ve www.kkk.tsk.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır. (Ayrıca posta ile çağrı yapılmayacaktır.)

2. Aşama Seçim Sınavı: Kara Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek 2'nci Seçim Aşaması Sınavlarında başarılı olan adaylar, seçim aşamalarında aldıkları puanlara ve 2014 yılı Lisans Yerleştirme Sınavı sonucuna göre sıralanacaktır. (Lisans Yerleştirme Sınavında MF ve TM puan türlerinin en yükseği esas alınacaktır.) Sıralama neticesinde kontenjana giren adaylar sevk edildikleri askerî hastaneden "Askerî Öğrenci Olur" raporu almaları halinde KHO'ya girmeye hak kazanacaklardır.
2014 ÖSYS Kılavuzu'nda belirtilen Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) taban puanını geçemeyen adaylar sıralamaya girmeye hak kazanamayacaklardır. (Değerlendirme, asil ve yedek adayların tespit edilmesi ile ilgili detaylı bilgi 25 Mart-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında yayımlanacak başvuru kılavuzunda belirtilecektir.)

DENİZ HARP OKULUNA BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

Başvuru Tarihi: Deniz Harp Okuluna girmek isteyen adayların 25 Mart-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında www.dho.edu.tr
İnternet adresinden ön kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden ön kayıt yapmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılmayacaktır.
Ön kayıt yapabilmek için gerekli evrak/işlemler ile bilahare yapılacak ikinci seçim aşamalarına ilişkin detaylı bilgiler Ocak 2014 ayından itibaren www.dho.edu.tr İnternet adresinde yayımlanacaktır.

Başvuru ve diğer işlemler için internet adresi: www.dzkk.tsk.tr ve www.dho.edu.tr
Tel: 0216 395 26 30 (Dahili : 2500)

Başvuru için YGS puan türleri: Deniz Harp Okulu Komutanlığında icra edilecek olan ikinci seçim aşamalarında başarılı olan adayların, seçim aşamalarında gösterecekleri performanslar ile 2014 yılı Lisans Yerleştirme Sınavından (LYS) aldıkları puan dikkate alınarak aday performans puanları tespit edilecektir. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adaylar" aday performans puanlarına" göre sıralanacak, kontenjana girerek sevk edilecekleri askeri hastaneden "Askeri Öğrenci Olur" raporu alan adayların kesin kayıt işlemleri yapılacaktır.

2. Aşama Seçim Sınavı: YGS sınav sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak ilan edilecek puan türlerine göre "İkinci Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanı" belirlenecektir. Belirlenecek taban puandan daha yüksek puan alan adaylar www.dho.edu.tr İnternet adresinde yapılacak duyuru ile ikinci seçim aşamalarına (Ön sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik ve görüşme) çağrılacaktır. Posta yolu ile çağrı yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. (Adaylar ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeleri www.dho.edu.tr İnternet sitesinden temin edebilecektir). Deniz Harp Okulunda ikinci seçim aşamaları bir günde bitirilmektedir. İkinci seçim aşama sonuçları www.dho.edu.tr İnternet adresinde ilan edilecek ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacaktır.

YAŞA GÖRE BOY- KİLO ALT VE ÜST SINIRLARI

ASKERİ OKULLARDA BOY KİLOLAR

HAVA HARP OKULLARINA BAŞVURU ŞEKLİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

Başvuru Tarihi: 25 Mart-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında www.hho.edu.tr İnternet adresine girerek başvuru yapmaları gerekmektedir. İnternet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adaylar seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

Başvuru ve diğer işlemler için internet adresi:
İnternet Adresi : www.ikdm.hho.edu.tr
Telefon : 0 212 663 28 30 | 0 212 663 24 90

Başvuru için YGS puan türleri: : ÖSYM Başkanlığının sınav sonuçlarını açıklamasıyla birlikte, ihtiyaç duyulan öğrenci sayısına göre "Seçim Aşamaları Çağrı Puanı" veya "Baraj Puan" belirlenecektir. Baraj puan YGS 1-2-5-6 puan türlerine göre belirlenecek ve İnternet sitemizden yayınlanacaktır. Baraj puanını aşan adaylar diğer seçim aşamaları için Hava Harp Okuluna davet edilecektir.
Davet edilen adayların isimleri ve Hava Harp Okulunda hazır bulunacakları tarih İnternet sitemizden yayınlanacaktır. Adaylar hazırlayacakları evrakları İnternet sitesinden indirecektir. Posta yolu ile herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
Hava Harp Okulundaki seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavının (LYS) MF-1, MF-2, MF-4, TM1, TM2 ve TM3 puan türlerinin en yükseği esas alınarak yapılacak performans puanlamasına göre sıralanacak ve asil/yedek liste oluşturularak intibak eğitimine çağrılacaklardır.
Seçim süreci boyunca (en fazla üç gün sürecektir) isteyen adaylar Hava Harp Okulu tesislerinde kalabilecektir. Adayların yemek ve yatma ihtiyaçları Hava Harp Okulu tarafından ücretsiz karşılanacaktır. İnternet sitesi ile ilgili herhangi bir problemle karşılaşan adayların ikdm@hho.edu.tr adresine e-posta göndermeleri veya aşağıdaki telefonu arayarak yardım almaları gerekmektedir.

ASTSUBAY OKULLARI GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 2. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış/çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
 3. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde yer alan Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
 4. 2014 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2012 yılında mezun olmak.
 5. 2014 Yılı Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) katılmış olmak ve belirlenecek taban puanı almış olmak.
 6. Her Kuvvet Komutanlığı için ayrı ayrı hazırlanacak olan 2014 Astsubay Meslek Yüksekokulu Kılavuzunda yer alan kaynak okul ve bölümlerinden mezun olmak,
 7. En fazla 21 yaşında olmak (1993 ve sonrası doğumlu) (yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır.)
 8. Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarından belirlenecek baraj puanının % 90'ını alanlar, ikinci seçim aşamalarına davet edilecektir. Seçim aşamalarında başarılı olan ve % 5 kontenjanına giren adaylar Harp Okullarına girmeye hak kazanacaktır.
 9. Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliğinin 44'üncü maddesinde düzenlenmiş olan "Astsubay Meslek Yüksekokulları Giriş Koşullarını taşımak
 10. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 11. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
 12. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),
 13. Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
 14. Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
 15. Harp Okulları seçim aşamasına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yüksek öğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.

KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

Başvuru Tarihi: 25 Mart-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr İnternet adresine girerek ön kayıt başvurusu yapmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden başvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına (Ön sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik sınavı, mülakat) çağrılmayacaklardır.

Başvuru ve diğer işlemler için internet adresi:
İnternet adresleri : http://www.tsk.tr | http://www.kkk.tsk.tr | http://www.kho.edu.tr
İletişim için : (0312) 562 11 11 ve 562 15 08

Başvuru için YGS puan türleri: Başvuruda bulunan adaylar, mezun oldukları/olacakları okul türleri ve alanları uygun olanların başvuruları dikkate alınacak, YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak adaylar sıralanacak ve alınması planlanan aday sayısına bağlı olarak teknik bölümlerin tamamı için ve işletme yönetimi programı için ayrı ayrı olmak üzere toplam iki tane "Öğrenci Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı" belirlenecektir.

İkinci seçim aşamasına çağrılma : Belirlenen taban puanları ve bu puanlardan daha yüksek puan alan adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrı ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri aşağıdaki internet adreslerinde yayımlanacaktır. (Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.)

DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİM AŞAMLARINA ÇAĞRI ESASLARI

Başvuru Tarihi: 25 Mart-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında www.damyo.edu.tr İnternet adresinden ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden ön kayıt yaptırmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılmayacaktır.
Ön kayıt yaptırabilmek için gerekli evrak/işlemler ile bilahare yapılacak ikinci seçim aşamalarına ilişkin detaylı bilgiler Ocak 2014 ayından itibaren www.damyo.edu.tr İnternet adresinde yayımlanacaktır.

Başvuru ve diğer işlemler için internet adresi:
İnternet adresi : http://www.dzkk.tsk.tr | http://www.damyo.tsk.tr | http://www.damyo.edu.tr
İletişim için : 0 226 462 83 10 (Dâhili: 1592–1593–1594)

Başvuru için YGS puan türleri: Adayların Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna başvurabilmesi için mezun olmaları gereken okul türü, öğrenim kolu, alan ve bölümler ile almaları gereken puan türleri Ocak 2014 ayı içinde www.damyo.edu.tr İnternet adresinde yayınlanacaktır. Adaylar yayınlanacak olan puan türlerinden aldıkları puanların en yükseğine göre sıralanacak ve alınması planlanan aday sayısına bağlı olarak "İkinci Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı" belirlenecektir.
Ayrıntılı bilgi edinmek için 0 226 462 83 10 (Dahili: 1592-1593-1594) numaralı telefon aranabilir.

İkinci Seçim Aşamasına Çağrılma: : Ön kayıt yaptıran adaylardan; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunca açıklanacak taban puanın üzerinde puan alan adaylar www.damyo.edu.tr İnternet sitesinde açıklanacak tarihler arasında kendilerine tahsis edilecek tarihte ikinci seçim aşamalarına (Ön sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik ve görüşme) çağrılacaktır. Ayrıca posta yolu ile bir çağrı yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. İkinci Seçim Aşamaları her aday için bir gün sürecektir.

2. Aşama Seçim Sınavı: İkinci seçim aşaması sonuçları www.damyo.edu.tr İnternet adresinde ilan edilecek ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacaktır. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan ve sevk edilecekleri asker hastanelerinden "Askeri Öğrenci Olur" kararı alan adaylar ikinci seçim aşamalarında almış oldukları aday performans puanlarına göre sıralanacak ve kontenjana girenlerin kesin kayıt işlemleri yapılacaktır.

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

Başvuru Tarihi: 24 Mart-16 Mayıs 2014 (saat 08:00) tarihleri arasında http://www.tekok.edu.tr internet adresinden, Hava Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuru yapmaları gerekmektedir.
Lise ve dengi okullar arasından belirlenecek kaynak okul türü ile öğrenim kolu, alan veya bölümlerinden 2013 yılında mezun olmuş olmak ya da 2014 yılı kayıt kabullerin yapıldığı tarihe kadar mezun olacak olmak (2013 yılından önce mezun olanların başvuruları kabul edilmeyecek olup 2014 yılı kayıt işlemlerinin yapıldığı tarihten sonra mezun olacakların ise kayıt işlemleri yapılmayacaktır).

Başvuru ve diğer işlemler için internet adresi: www.tekok.edu.tr
Tel: 0232 251 79 29, 251 16 00 (dahili 4183,4184)

Başvuru için YGS puan türleri: YGS sonuçlarının açıklanmasından sonra, http://www.tekok.edu.tr internet adresinde bulunan Hv.Astsb.MYO 2014 yılı Başvuru Kılavuzundaki, mezun oldukları/olacakları öğrenim kolu, alan veya bölümler dikkate alınarak başvuruda bulunan adaylar için, "Seçim Aşamaları Baraj Puanı" belirlenecektir.

İkinci Seçim Aşamasına Çağrılma: Belirlenen baraj puanlarının üzerinde not alan adayların Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu seçim aşamalarına katılım için çağrı belgeleri ve çağrı tarihleri, 2014 yılı Haziran ayı içerisinde http://www.tekok.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır (Posta ile çağrı yapılmayacaktır).

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRI ESASLARI

Başvuru Tarihi: Adayların 24 Mart - 16 Mayıs 2014 tarihleri arasında www.tsk.tr ve www.jandarma.tsk.tr internet adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir.
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (JAMYO) başvuruda bulunmak isteyen adaylar giriş koşullarını 2014 yılı Ocak ayı içerisinde www.tsk.tr ve www.jandarma.tsk.tr internet adreslerinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca JAMYO başvuru kılavuzunda belirtilen kaynak lise ve dengi okul türlerinden 2013 yılında veya kayıt kabul tarihine kadar (muhtemel Ağustos 2014) mezun olması gerekmektedir.

Başvuru ve diğer işlemler için internet adresi:
www.tsk.tr | www.jandarma.tsk.tr
0312 456 36 30 ve 0312 456 36 31 numaralı telefonlardan ve internet adreslerinden bilgi edinilebilir.

Başvuru için YGS puan türü: JAMYO başvuru işlemleri sonunda Jandarma Genel Komutanlığınca YGS–5 puan türünde ilân edilecek olan taban puana göre adaylar, Temmuz 2014 tarihinde ikinci aşama seçme sınavlarına (Ön sağlık muayene, fizikî kabiliyet değerlendirme testi ve mülâkat) çağrılacaklardır.

İkinci Seçim Aşamasına Çağrılma: İkinci aşama seçme sınavları ve kesin kayıt ve kabul işlemleri ile ilgili her türlü duyuru www.tsk.tr ve www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, adayların adreslerine herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Bu nedenle adayların başvuru kılavuzunda belirtilen tarihler doğrultusunda www.tsk.tr ve www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak duyuruları takip etmeleri zorunludur.

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (GATA) SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSESKOKULU BAŞVURU BİÇİMİ VE SEÇİM AŞAMLARINA ÇAĞRILMA ESASLARI

Başvuru Tarihi: 25 Mart-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr veya www.kho.edu.tr İnternet adresine girerek ön kayıt başvurusu yapmaları gerekmektedir.
GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulunun ön lisans programlarına ilişkin hususlar www.kkk.tsk.tr İnternet adresinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda ayrıntılı olarak belirtilecektir. İnternet üzerinden başvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılmayacaklardır.

Başvuru ve diğer işlemler için internet adresi:
http://www.tsk.tr | http://www.kkk.tsk.tr | http://www.kho.edu.tr
İletişim için : (0312) 562 11 11 ve 562 15 08
GATA Sağ. Astsb.MYO (0312) 304 63 21

Başvuru için YGS puan türleri: Başvuruda bulunan adaylar mezun oldukları/olacakları okulun öğrenim kolu, alan ve bölümleri dikkate alınarak YGS-1 ve YGS-2 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanacak ve alınması planlanan aday sayısına bağlı olarak "Öğrenci Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı" belirlenecektir.

İkinci Seçim Aşamasına Çağrılma: Belirlenen taban puanları ve bu puanlardan daha yüksek puan alan adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına (Ön sağlık muayenesi, bedeni yeterlilik sınavı, mülakat) çağrı ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri www.kkk.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır. (Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.)